Wat is Mediation?

Mediation is professionele hulp bij het zelf oplossen van een conflict.

De Mediation 

Zelfbeschikking
Bij Mediation bepalen beide partijen gezamenlijk hoe hun toekomst eruit ziet, en ook de weg er naartoe. De afspraken en regels worden tijdens de Mediation gevormd. 
Dat is uniek en een groot verschil met andere methoden van conflict oplossen waarbij een derde onafhankelijke de beslissingen neemt, zoals rechter of arbiter.

Vertrouwelijk
Mediation is altijd vertrouwelijk, al vanaf het eerste telefonisch contact. U kunt dus alles ter tafel brengen wat u nodig of nuttig vindt.

Vrijwillig
Deelname aan Mediation is vrijwillig. 
Vrijwillig betekent echter niet vrijblijvend: beide partijen dienen actief een goede oplossing te willen creëren.

Toekomstgericht
Mediation werkt aan een mooiere toekomst dan het verleden.

Laagdrempelig
Als beide partijen belang hebben bij een goede afronding van een conflict is een afspraak op zeer korte termijn te verkiezen boven een juridisch traject - en zonder alle daarbij horende regels, opgelegde verplichtingen en protocollen.

Rechtsgeldig

De Mediator

Onpartijdig
De Mediator trekt niemand voor, zorgt voor rechtvaardig evenwicht in de inbreng van beide partijen, en heeft aandacht voor ieders belang.

Neutraal
De Mediator heeft geen belang bij de uitkomst of inhoud. 

Onbevooroordeeld
De Mediator oordeelt niet over de betrokkenen of de inhoud van het conflict.